March 25th, 2021 สินค้าใหม่ (200 กรัม) มะม่วงแอปเปิ้ล (แบบก้อน)

“มะม่วงแอปเปิ้ล” จากประเทศไทยซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความนุ่มนวลและอุดมไปด้วยรสชาติของความหวาน
ดื่มด่ำไปกับความอร่อยแบบมินิไซส์ 200 กรัม

ตอนนี้มีขายแล้วที่เว็บไซต์ : UJURO